תחומי פעילות המשרד נגזרים מהניסיון הרב שרכשו מייסדיו ועובדיו בתפקידים השונים שמילאו בפרקליטות המדינה, בלשכת עורכי הדין, במערכת הבטחון, בשירות הביטחון הכללי, במשרד מבקר המדינה וברשויות מקומיות.

כיום עוסק המשרד בתחומים אלה: