במדינת ישראל קיימים לא מעט גופים ביטחוניים וממלכתיים אשר העסקה בהם מותנית בקבלת סיווג בטחוני מתאים. דרגת הסיווג הביטחוני, העלאתו, הורדתו או שלילתו נקבעת ע”י רשויות הביטחון. לעתים יש בקביעת הסיווג הביטחוני או שלילתו כדי למנוע, ללא הצדקה, קבלת אדם לעבודה, ובמקרה של אדם שכבר מועסק – יש בכך פגיעה חמורה בפרנסתו.

לאור חשיבות הנושא קבע המחוקק ועדת ערר אשר מוסמכת לדון בערר של מי שנקבע לו סיווג ביטחוני שאינו מוצדק לדעתו. למשרדנו ניסיון בייצוג בפני ועדה זו, וכן מול גורמי מערכת הביטחון במגוון של נושאים.