למשרדנו ניסיון רב שנים במתן כל שירותי הנוטריון, במקצועיות וביעילות.

תעריפי שירותי הנוטריון מפוקחים וקבועים ואסור לנוטריון לגבות תשלום גבוה ואף לא נמוך מהתעריף הקבוע בתקנות.

בין המסמכים הנפוצים שמשרדנו מטפל:

  • יפוי כח נוטריוני ואימות חתימה נוטריוני על יפוי כח ועל כל מסמך אחר.
  • אישור נוטריוני למשכנתא.
  • יפוי כח נוטריוני למכירת נכס/דירה/מגרש בישראל.
  • אישור נוטריוני שהחותם על מסמך, בשם אחר (באמצעות יפוי כח או צו של בית משפט) היה מוסמך לכך.
  • אישור נוטריוני על נכונותו של העתק מסמך (אישור נאמן למקור).
  • אישור נוטריוני בדבר נכונות תרגום של מסמך.
  • אישורים על נכונותם של מסמכים רשמיים של המדינה ומסמכים ציבוריים (תעודת לידה, תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, וכל תעודה/אישור אחרים).
  • אישור נוטריוני של צוואה
  • אישור נוטריוני של הסכם ממון