עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק (בג”צ) או עתירה מינהלית לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים הם כלים חשובים  בהתמודדות של הפרט מול רשויות השלטון, ולעתים אף מול טריבונאלים שיפוטיים.

מטרת העתירה היא לקבל סעד מן הצדק, קרי: סעד משפטי שלא ניתן לקבלו על פי הדין בהליך חוקי אחר, מקום שבו החלטה שלטונית, או אף פסיקה של טריבונאל שיפוטי (למשל, בית הדין הרבני או בית הדין לעבודה) גרמה לפגיעה בכללי הצדק הטבעי, פגיעה שיש בה משום נזק של ממש לעותר .

הגשת עתירה לבג”צ או לבימ”ש מינהלי היא לרוב הדרך האחרונה העומדת בפני מי שזקוק לקבלת סעד מן הצדק, לאחר שכבר מיצה את כל הדרכים האחרות. משום כך – ייצוג בתחום זה מחייב ידע וניסיון, נחישות ובמקרים רבים גם יצירתיות.

הניסיון והכלים שרכש משרדנו בתחום זה מאז הקמתו, הן בייעוץ לקראת הגשת עתירה והן בייצוג בעתירה עצמה, עומדים לרשות כל לקוח הנזקק לסעד מן הצדק.