פעילות המשרד בתחום המשפט המסחרי כוללת מגוון שירותים:

  • הקמת תאגידים מכל הסוגים (חברות בע”מ, חברות לתועלת הציבור, שותפויות)
  • עריכת הסכמים בין בעלי מניות ושותפים
  • ייצוג ברכישה/מכירה של מניות ושל עסקים פרטיים
  • פירוק מרצון של חברות
  • הקמה ופירוק של נאמנויות

המשרד מייצג שורה של חברות בתחומי התעשייה, הבנייה והמסחר ומעניק להם ייצוג וייעוץ שוטפים בכל תחומי פעילותן.

בעניינים בהם הייצוג בתחום זה מחייב צירוף יועצים או מומחים – כגון בשאלות של מיסוי מקומי או בינלאומי או רישום פטנטים – משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם משרדים ומומחים מן השורה הראשונה, כך שהלקוח מקבל “חבילת” שירות מלאה המקיפה את כל התחומים המשיקים לעניינו ואשר אינם חלק מהתמחויות המשרד.