המשמעות היבשה של המונח “ליטיגציה” היא “התדיינות משפטית”. ברם, יש המכנים ליטיגציה כ“אמנות הטיעון בבית משפט” – ולא בכדי.  טיעון בפני שופט, בכל ערכאה שיפוטית שהיא, מחייב לא רק ידע, אלא גם – ובעיקר – ניסיון וכישורים מתאימים, על מנת להציג כהלכה בפני השופט את עניינו של הלקוח ולשכנע  בצדקת עניינו.

עבודת הליטיגציה לא מתחילה בבית המשפט, אלא הרבה קודם לכן. על עוה”ד העוסק בליטגציה לבדוק ולהכיר היטב את הלקוח ואת עניינו, ולתרגם את העובדות, העילות והכללים המשפטיים החלים עליהן לכתבי בית דין – קרי: כתב תביעה או כתב הגנה, בקשה או תצהיר – המוגשים לבית המשפט כשלב מקדים לפני שלב הטיעון בעל-פה.

עוה”ד המייצג, הליטיגטור, הוא זה שמנהל את חקירת העדים בבית המשפט, הוא זה שמגיש מטעם מרשו בקשות שונות הנדרשות במהלך הדיונים, בין בכתב ובין בע”פ, הוא המגיש את הסיכומים מטעם מרשו והוא המלווה את התיק התלוי ועומד עד לשלב מתן פסק הדין, וככל שיש צורך גם בשלב הערעור.

למשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג לקוחות, בין כתובעים ובין כנתבעים, בכל ערכאות בתי המשפט בארץ, מבימ”ש השלום ועד בית המשפט העליון, בהליכים אזרחיים ומינהליים וכן ייצוג בבתי הדין לעבודה ובוועדות סטטוטוריות שונות, בכללן ועדות  ערר,  הוועדה להשגות על פי חוק השב”כ וועדות ביטחוניות אחרות.