עם כניסתו לתוקף של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הוסמך עו”ד יאיר בן-דוד גם לערוך יפויי כוח מתמשכים, לאחר שסיים את ההכשרה הנדרשת לכך מטעם משרד האפוטרופוס הכללי.

מהו יפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך” – מושג חדש יחסית בדין הישראלי –  מהווה שינוי חשוב בכל הקשור ליכולתו של אדם להחליט מראש, כשהוא במצב בריא וצלול, מי יטפל בענייניו, וכיצד יטפל – אם חלילה וחס יאבד את כשירותו המשפטית מטעמי בריאות או גיל, באופן זמני או קבוע.

עד לאחרונה, כאשר אדם איבד את כשירותו המשפטית לדאוג לענייניו – אם בגין פגיעה קוגנטיבית (כמו דמנציה, אלצהיימר), אם בשל אירוע מוחי, או תאונה, ששללו ממנו את היכולת לקבל החלטות בענייני יום יום, באופן זמני או קבוע – הדרך היחידה שעמדה בפני קרוביו היתה לפנות לבית משפט בבקשה למנות לו אפוטרופוס. גם אם אותו אדם נתן למישהו מראש יפוי כוח נוטריוני לפעול בשמו – הרי מרגע שאיבד את כשירותו המשפטית, יפוי הכוח הנוטריוני בטל ומבוטל לכל דבר.

בקשה למינוי אפוטרופוס ארכה זמן עד שאושרה (לעתים מספר חודשים), חייבה הגשת חוות דעת רפואיות וסוציאליות, והיתה כרוכה במטלות לא פשוטות עבור האפוטרופוס שהתמנה, כגון הגשת דו”ח מפורט על מצבו הרכושי והכלכלי של החסוי, איסוף קבלות בגין כל הוצאה שהוצאה עבור החסוי, ושליחת דוח חדש בכל שנה ושנה. מרגע שבו איבד האדם את כשירותו ועד למתן צו אפוטרופסות עלול היה לחלוף זמן יקר, שבו לא היה בנמצא מי שיכול ומוסמך מבחינה חוקית לטפל בחסוי, בכספו, רכושו או בקבלת החלטות הקשורות בבריאותו, כגון מתן הסכמה לניתוח או טיפול רפואי מסובך.

בקשה למינוי אפוטרופוס גם נעשתה תמיד תחת לחץ נפשי של בני משפחה, אשר לא ידעו כיצד להתמודד עם מצב שנפל עליהם לעתים, כרעם ביום בהיר. על מנת לאפשר אלטרנטיבה למצב בעייתי זה, הוכנס באחרונה לחוק ההליך של “יפוי כוח מתמשך”.

באמצעות יפוי כוח מתמשך שנערך ע”י מי שהוסמך לכך (דהיינו רק עו”ד שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי),  יכול כל אדם, בהיותו בדעה צלולה, למנות מיופה/י כוח – אחד או יותר – מבין בני משפחתו, חבריו, או אנשי מקצוע (כמו, עו”ד, רו”ח או רופא) שהוא נותן בהם אמון, על מנת שבהתקיים נסיבות מיוחדות שייקבעו מראש ע”י נותן יפוי הכוח (להלן: “הממנה”) אותו מיופה כוח ידאג לענייניו האישיים והרכושיים, ובכלל זה קבלת החלטות עבורו בעניינים אישיים, וענייני בריאות.

יפוי הכוח המתמשך אינו סטנדרטי, אלא “נתפר” לכל אדם לפי צרכיו.  הממנה (מייפה הכוח) הוא שקובע מי יטפל בענייניו ומאיזה שלב, אילו נושאים יטופלו ע”י מיופה הכוח, אילו מגבלות או תנאים הוא מציב לגבי השימוש ברכושו/ כספו, לגבי פרוצדורות רפואיות שהוא עלול להיזקק להן ועוד ועוד. יפוי הכוח המתמשך נערך לאחר שיחות הכנה עם מייפה הכוח, ובכפוף להסכמתו גם תוך היוועצות בבני משפחתו או כל אדם אחר הקרוב אליו.

על מנת לאפשר פיקוח על מיופה הכוח, קבע המחוקק כי הממנה רשאי לקבוע מראש ביפוי הכוח  שם של “אדם מיודע”, דהיינו אדם שיקבל מידע ממיופה הכוח על פעולותיו ויוכל לבדוק ולוודא שמיופה הכוח אכן פועל כראוי ובהתאם למה שהוסמך ביפוי הכוח.

איך זה עובד?

לאחר עריכת יפוי הכוח המתמשך, עוה”ד שטיפל בעריכתו מפקיד אותו במאגר מיוחד במשרד האפוטרופוס הכללי. כל עוד לא חל שינוי במצב של הממנה ולא התמלאו התנאים שנקבעו על ידו מראש לצורך כניסת יפוי הכוח לתוקף – המסמך נמצא ב”מקרר” של האפוטרופוס הכללי ולא ניתן לעשות בו כל שימוש. רק עם מתן הודעה לאפוטרופוס הכללי כי נתמלאו התנאים  לכניסת יפוי הכוח המתמשך לתוקף – רק אז האפוטרופוס “משחרר” את יפוי הכוח עם חותמת דיגיטלית הנותנת לו תוקף. מאותו רגע, יפוי כוח זה קביל בפני בנקים, רשויות, מוסדות רפואיים וכיו”ב, ומיופה הכוח רשאי לפעול עבור הממנה, בכל עניין שהוא ובהתאם לתנאים שנקבעו לו ביפוי הכוח.

בניגוד לצוואה, המבטאת את רצונו של המצווה, אך נכנסת לתוקף רק לאחר מות המצווה – יפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף מרגע שהתמלא התנאי שקבע הממנה. לדוגמה: הסכמה של שני בני משפחה קרובים שחלה התדרדרות מנטלית במצבו שאינה מאפשרת לו לדאוג לענייניו, או קבלת חוות דעת רפואית הקובעת זאת. לממנה יש גמישות ושיקול דעת רחב מאד להחליט מתי  ואיך ייכנס יפוי הכוח המתמשך לתוקף.

חשוב לציין: כל עוד יפוי הכוח המתמשך לא נכנס לתוקף, ניתן לבטל אותו, או לשנותו, לפי רצון הממנה, וניתן להחליף את זהות מיופה הכוח.

במציאות שבה אנו חיים, כאשר איש אינו יודע מה צופן לו המחר, יפוי כח מתמשך הינו כלי חשוב וחיוני, המאפשר לכל אדם לישון בשלווה בידיעה שגם אם יקרה הבלתי צפוי, יהיה אדם מוסמך וראוי שיוכל לטפל בענייניו במקומו.