בעשר השנים האחרונות תפסו תחומי ביקורת המדינה וביקורת הפנים מקום נכבד בעבודה המשפטית. נוכח האקטיביזם של גופי הביקורת כלפי הגופים המבוקרים ועובדיהם, נזקקים הללו לייצוג בפני גופי הביקורת וכן לייעוץ שוטף כיצד לכלכל את פעולותיהם נוכח תהליך הביקורת. התנהלות לא נכונה של גופים מבוקרים, מנהליהם  ועובדיהם מול גורמי הביקורת עלולה להביא בעידן הנוכחי לתוצאות קשות הן כלפי הארגונים  והנהלותיהם והן כלפי בעלי תפקידים בהם שנושאים אחריות באופן אישי .

במשרדנו מצוי ידע וניסיון מעשי רב בתחומים אלה והוא מציע אותם לשרות לקוחותיו.

מהם גופים מבוקרים? על פי חוק מבקר המדינה וחוק הביקורת הפנימית, כל משרדי הממשלה ורוב הגופים הממלכתיים האחרים, המוסדות להשכלה גבוהה, לרבות תאגידים שונים , כפופים לביקורת המדינה ו/או לביקורת פנים. תכלית הביקורת היא לוודא שאותם גופים פועלים בהתאם לחוק, על פי כללי המינהל התקין, בהגינות, יעילות ובנקיון כפיים ובטוהר מידות . ידוע כי חקירות לא מעטות של המשטרה כלפי בעלי תפקידים בכירים נפתחו בגין ביקורת שנערכה בארגוניהם ומצאה ליקויים בעלי גוון פלילי .