עו"ד יאיר בן דוד


עו"ד אריה רוטר


עו"ד משה הריס


עו"ד תחיה הילדנברנד


עו"ד יעל בן-דוד


עו"ד סיגל עזורי גורי


השופט (בדימוס) צבי כספי, יועץ


עו"ד דן גיורא, יועץ