בדיחה עממית אומרת כי הטעויות של רופאים טמונות בבתי הקברות, והטעויות של עורכי דין - מאחורי סורג ובריח. לפחות אמת אחת יש בבדיחה הזו: עורכי דין, כמו רופאים וכמו בעלי מקצוע אחרים, עלולים לטעות במהלך עבודתם, ויש שהטעויות הללו נופלות לגדר רשלנות, אשר מזכה את מי שניזוק כתוצאה ממנה בקבלת פיצויים מעורך הדין.

תביעות נגד עורכי דין בגין רשלנות מקצועית היו בבחינת חזיון נדיר בעבר הלא רחוק, אך מאז תחילת שנות התשעים התמונה השתנתה. בשנים האחרונות גדל והולך מספר התביעות נגד עורכי דין בגין רשלנות מקצועית. ניתן למנות מספר סיבות לתופעה זו: האחת - הגברת המודעות בציבור לאפשרות הגשת תביעות בגין רשלנות מקצועית נגד בעלי מקצועות חופשיים.

משרד עורכי דין יאיר בן דוד ושות'